WARSZTATY

DZIECI NIE SĄ KOSZEM NA ŚMIECI!

Scenariusz jest przeznaczony dla dzieci, albo rodzin (w przypadku warsztatów rodzinnych). Tematem warsztatów jest śmieciowe jedzenie, reklama związana z nimi.  Jako pretekst do rozmowy posłuży moja książka „DLACZEGO DZIECI JEDZĄ ŚMIECI?”, którą znajdziesz TUTAJ < Bo dzieci nie są koszem na śmieci!  

Grupa wiekowa:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci klas szkół podstawowych 

Czas trwania:
1,5 godziny w bibliotekach, świetlicach i domach kultury
45 minut, czyli 1 godzina lekcyjna w ramach zajęć szkolnych  

Słowa kluczowe:
śmieciowe jedzenie
uzależnienie od cukru
prawdziwe odżywianie – naturalne smakołyki
reklama wizualna i manipulacja
okoliczności i powody odczuwania poszczególnych emocji 
emocje w reklamie (kolor, fotografia, bohater, piosenka)

Główne wątki / Elementy zajęć: 
zwrócenie uwagi na reklamę kierowaną do dzieci – dlaczego opakowania są tak „smacznie” kolorowe, a na nich podobizny bohaterów
próba zrozumienia różnicy, czym jest pożywienie, a co sztucznym jedzeniem

próba uświadomienia sobie, kiedy odczuwamy emocje sprowokowane przez reklamę


Metody pracy:
Wspólne czytanie książki „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?”. Burza mózgów, rozmowa na temat działania reklamy kierowanej do dzieci i emocjach nią wywołanych. Debata w sprawie, czy bohater zjada śmieci.

Wykonanie prac plastycznych na arkuszach dydaktycznych „Nie jestem koszem na śmieci!”
Wykonanie fotografii i pozowanie do nich (za zgodą rodziców). 

Środki dydaktyczne: 
książka „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?”  A.M. Poznańskiej
 
wydrukowane karty pracy z brzuchami książkowego Krzysia w formacie A3, każdy uczestnik otrzymuje:  
1 x arkusz – „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?” – z wizerunkiem chorego Krzysia
1 x arkusz – „Nie jestem koszem na śmieci?’ – z wizerunkiem zdrowego Krzysia
aktualne gazety promocyjne z produktami, klej do papieru, nożyczki


PRZEBIEG WARSZTATÓW:
Część I. Wspólne czytanie i burza mózgów
1. Witam się z uczestnikami warsztatów, pytam, czy wiedzą jaki tytuł mają warsztaty,
czy lubią zjadać śmieci i jakie? Każdy uczestnik dostaje ode mnie papierową naklejkę z swoim imieniem i nazwą „smakołyka” przez siebie wybranego. Zasiadamy w kręgu. 
2. Prezentacja książki i krótka opowieść dlaczego powstała. Dlaczego ją napisałam, narysowałam i wydałam.
3. Wspólne, na głos czytanie książki „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?” i poszukiwanie odpowiedzi na pytania. Pogadanka o  śmieciowym jedzeniu i prawdziwym odżywianiu, o filmach reklamowych i emocjach. Jak sami rozpoznajemy, że doświadczamy manipulacji? Przykładowe pytania: Kto występuje we filmach reklamowych? Co obiecują? 

Część II.  Warsztaty plastyczne
1. Grupa zasiada do stolików, na których czekają przygotowane wcześniej środki dydaktyczne.  Zwrócenie uwagi na różne formy reklamowanych produktów.

Dzieci przystępują do poszukiwania śmieciowego i zdrowego jedzenia, wycinania i naklejania, dopasowując do odpowiednich plansz z wizerunkiem książkowego Krzysia. (W zabawowy sposób zatruwamy Krzysia śmieciowym jedzeniem, a następnie uzdrawiamy go prawdziwych pożywieniem.) Skończone prace układamy razem 
2. Pożegnanie.
Możliwość nabycia książki „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?”, w które wpisuję z ogromną radością personalizowane dedykacje dla dzieci.


 

INWESTYCJA:
1. Dla klas zorganizowanych w SZKOŁACH PODSTAWOWYCH: 
  45 zł za dziecko w klasie, która liczy -/+ 20 uczniów. 
  65 zł za dziecko zamawiające dodatkowo książkę „Dlaczego dzieci jedzą śmieci?” 

2. Biblioteki i Domy Kultury 
 
    

Kaszamanna © 2021 | wykonanie THENEWLOOK